Netwerkmarketing

De Kracht van Mond tot Mond Reclame

Het Grote Netwerkmarketingonderzoek van de 21e Eeuw

Netwerkmarketing - Wat is het eigenlijk?

'Niets is zo duurzaam als onze levenswandel'.

Zo'n 25 jaar geleden kon men beroepshalve met een videotheek doorgaans nog een goed bestaan opbouwen. Vandaag de dag kan men al een film via Internet bestellen en bieden diverse kabelmaatschappijen ook films 'on demand' aan. Videotheken verdwijnen op dit moment dan ook net zo snel als ze ooit zijn gekomen.

De noodzaak van het aanpassen aan veranderingen is belangrijker geworden dan ooit, omdat de ontwikkeling in de economie steeds sneller en sneller gaat. Zo was bijvoorbeeld een '(letter)zetter' meer dan duizend jaar een belangrijk beroep, en is het in het nieuwe computertijdperk in een tijdsbestek van een paar jaar volledig verdwenen. Onze kinderen kennen dit beroep waarschijnlijk niet eens meer.

De steeds veranderende voorwaarden gelden voor zo goed als elke branche. Tijden en behoeftes veranderen en dit met maar weinig uitzonderingen: we zullen altijd moeten blijven eten en drinken. We zullen ons zelf hoogstwaarschijnlijk de komende 100 jaar ook nog wel moeten wassen en aankleden. En we zullen altijd behoefte blijven houden aan communicatie en voortbeweging, maar we zullen mogelijkerwijs binnen een aantal jaren geen benzine meer voor onze auto's gebruiken maar waterstof, en onze huizen zullen in de toekomst misschien alleen nog maar door wind- en zonne-energie verwarmd worden.

Maar onafhankelijk daarvan, welke nieuwe markten er ook aangeboord worden, welke producten of dienstverleningen er ook ontstaan, wij mensen zullen altijd iets blijven kopen en verkopen. Zonder dat gegeven is er helemaal niets.

En ook hier, bij de exploitatie van producten en diensten, verandert er voortdurend iets. De globalisering is op dit moment realiteit geworden; we bevinden ons op dit moment allemaal in een soort wereldwijde competitie. De gevolgen zijn onder andere verbitterende prijzenslagen, verdrongen handelsvormen en tegelijkertijd de (weder)opkomst van effectievere handelsvormen.

In de jaren '70 en '80 was er sprake van een regelrechte 'invasie' door Netwerkmarketingbedrijven. Van financieringsproducten tot aan pannen, huishoudelijke artikelen en cosmetica, en van sieraden tot voedingssupplementen, waren al snel alle branches vertegenwoordigd. Honderden van zulke firma's kwamen, beloofden het grote geld, en verdwenen dan vervolgens weer. Vele van deze bedrijven waren er dus maar even om de mensen het geld uit de zakken te kloppen. Uit die tijd stammen de meeste gereserveerde houdingen tegenover Netwerkmarketing.

Wij Europeanen weten vanuit de geschiedenis maar al te goed, denk bijvoorbeeld aan de diverse oorlogen die gevoerd zijn, hoe lang het duurt voordat vooroordelen over mensen en bevolkingsgroepen weer de wereld uit zijn. Maar we leven in het hier en nu en we dienen ons voor te bereiden op een tijd die er niet bepaald gemakkelijker op wordt:

1. Een hoge werkloosheid

In december 2002 kende Nederland bijvoorbeeld al 340.000 werklozen. In mei 2003 is dit cijfer zelfs opgelopen tot boven de 400.000, een record. Dat is 5,4% van de beroepsbevolking! (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek) Zelfs het aantal werkloze hoger afgestudeerden was nog nooit zo hoog als nu het geval is, en Europees gezien zien deze cijfers er op z'n minst zo uit als in Nederland!

2. Een record aan schulden

40.000 Faillissementen alleen al in de eerste helft van 2002 bij de midden- en kleinbedrijven. Zo veel als nooit te voor. De top van deze ijsberg is hierbij nog lang niet in zicht. De kosten en belastinggelden worden immers steeds hoger, en tegelijkertijd stuurt een steeds harder wordende wereldwijde strijd meer en meer daar op aan dat het tot een verdrukking komt in de goederenafzet en de dienstverlening.

3. Verdere dreigende ontslaggolven

Wanneer bij meerdere bedrijven het licht uit gaat, betekent dat natuurlijk ook dat er veel arbeidsplaatsen verloren gaan. Experts schatten dat de grootste ontslaggolf voor alle branches in de nabije toekomst nog moet komen. Zelfs beroepen die tot dusver als zeker bestempeld werden, zijn hierdoor nu al getroffen. En het wordt dan ook steeds moeilijker om een nieuwe baan te vinden of om zelfstandig aan de slag te kunnen zonder hoge risico's.

Begrijp me niet verkeerd, het gaat er mij niet om pessimistisch over te komen, in tegendeel zelfs. Ik wil hiermee alleen duidelijk maken dat het tijd wordt om de ogen niet voor de realiteit te sluiten, en er verder op te vertrouwen dat men zelf hiervan niet het slachtoffer wordt, direct of indirect.

4. Zeker is alleen dat niets meer zeker is?

Zou het niet een beter gevoel zijn als we zelf over ons leven wat meer controle konden uitoefenen? Dat we zelf zouden kunnen besluiten wanneer, waar, hoe en met wie we willen werken?

We hebben het zelf in de hand om voor onszelf en ons gezin meer economische zekerheid te creeren, en zo ook om onszelf onafhankelijk te maken van invloeden van buitenaf, wanneer we daarbij een tweede been zouden opbouwen waar we op kunnen steunen. Een die op meerdere zuilen rust, en die niet instort wanneer er bijvoorbeeld op een gegeven moment niet meer om onze eigen inspanningen wordt gevraagd, of als we zelf uitvallen. En dit ongeacht wat we beroepshalve doen, want er bestaat een relatief grote waarschijnlijkheid dat we niet de rest van ons leven kunnen blijven doen wat we nu doen.

5. Vrijwillig of onvrijwillig.

Wat zou er gebeuren wanneer u, door welke omstandigheden dan ook, bijvoorbeeld door ziekte, arbeidsplaatsvermindering, te hoge lasten, beursverlies, etc., vanaf morgen geen inkomen meer zou hebben?

Ik denk dat we het met elkaar eens zijn dat men in een arbeidsverhouding nooit werkelijke welstand verlangen kan. En daarbij komt, bovenop de slechte toestand op de arbeidsmarkt, dat de meeste mensen die beroepshalve voor een baas werken niet bijzonder tevreden zijn. Terwijl u weet dat het zeer moeilijk is om een andere baan te vinden, bent u ook nog eens overgeleverd aan de willekeur en de stemming van uw meerderen, aan vriendjespolitiek of aan het 'verdragen' van een slecht arbeidsklimaat.

'Uw baas zal altijd net genoeg betalen zodat u geen ontslag neemt, en u zult altijd maar net genoeg werk verzetten zodat u niet ontslagen wordt.'

Eigenlijk een zeer onvoordelig vooruitzicht voor beide partijen, omdat de werknemer niet echt gemotiveerd is om het succes van het bedrijf als zijn meest belangrijke prioriteit te beschouwen, en het bedrijf laat de werknemer nagenoeg geen 'speelruimte' over om persoonlijk van het succes te kunnen genieten.

Ieder mens kan immers alleen maar zoveel verdienen als de eigen arbeidsplaats in staat is te betalen. Men kan uit een arbeidsuur nooit meer halen dan van te voren berekend is. En daarbij komt dat we allemaal maar 24 uur per dag ter beschikking hebben. Dit geldt natuurlijk ook voor Bill Gates (de oprichter van Microsoft).

Maar waarom is hij dan rijker dan de anderen? Werkt hij harder? Is hij intelligenter, of heeft hij gewoonweg geluk gehad? Hij heeft een imperium opgebouwd wat uit tienduizenden arbeidskrachten, productverdelers en verkooppunten bestaat. Zelf heeft hij eens gezegd dat hij helemaal niets zou zijn zonder zijn 20 medewerkers waar hij het meest mee samenwerkt. Een bijzondere uitspraak!?

Hoe zou u het vinden als ook u de vruchten zou kunnen plukken van de inzet van anderen?

Dat is de basisgedachte van Netwerkmarketing; Het is het principe om een verveelvoudiging aan arbeidskrachten, en zo ook tijd te creeren: U krijgt meer gedaan in een uur... met meerdere mensen samen. Dit principe is zeker geen ongewoon principe. Elk bedrijf is volgens deze gedachte opgebouwd.

Stelt u zichzelf eens voor dat u een restaurant opent, en dit restaurant heeft een maximale capaciteit van 50 zitplaatsen. En laten we nu eens aannemen dat de zaak zo goed loopt, dat u continue volgeboekt bent. Iedere gast verblijft ongeveer 2 uur in uw restaurant, en verteert eten en drinken ter waarde van een gemiddelde van 20,-euro. Na 10 uur open geweest te zijn, heeft u een dagomzet van 5.000.- euro behaald. Gaan we er van uit dat de kosten hiervan (materiaal, huur, personeel, etc.) ongeveer 60% bedragen, dan blijft er voor u een dagelijkse brutowinst van 2.000.- euro over.

Omdat u zeer waarschijnlijk een krediet van laten we zeggen 100.000.- euro heeft, wat nodig was als investeringskapitaal, dan blijft er in de eerste paar jaar voor u misschien maar de helft over van die brutowinst.

Dat betekent een belastbaar jaarinkomen van ongeveer 200.000.- euro per jaar. Men zou dus kunnen zeggen dat u succesvol bent, en u heeft met uw restaurant een behoorlijk inkomen opgebouwd. Zelfs de helft zou altijd nog een zeer goede verdienste zijn geweest.

Laten we nu eens aannemen dat uw specialiteit hamburgers is. U wilt uw goedlopend restaurant verder bekend maken, en u ontwikkeld een logo in de vorm van een grote 'M'. U biedt uw succesvolle concept aan andere mensen aan die u 'franchisenemer' noemt. Omdat zij hoogstwaarschijnlijk ook succes zullen krijgen met uw concept, vraagt u 2% van hun omzet. Laten we zeggen dat u in een aantal jaren in totaal 100 franchisenemers kunt vinden die allemaal een dagomzet van 5.000,- euro draaien met uw concept.

Voor u betekent dit een belastbaar inkomen ter hoogte van 10.000.- euro per dag. Maandelijkse zou dat ongeveer 300.000.- euro betekenen, met andere woorden 2,6 miljoen euro per jaar!

Dat is in dit voorbeeld maar liefst 13 keer meer als dat wat u alleen voor elkaar zou kunnen krijgen. Heeft u daarvoor harder gewerkt? Nee! U heeft er voor gekozen om anderen met uw idee te laten gaan werken zodat zij er ook geld mee konden gaan verdienen, en u bent er slechts door die inzet van anderen maar voor 2% bij betrokken. Niet slecht toch?

Eigenlijk zou u nu uw eigen restaurant weer kunnen sluiten, de bank in een keer dat investeringsbedrag terugbetalen, en u zou meer tijd aan uw boot kunnen besteden of meer tijd met golfen bezig kunnen zijn. Het is zondermeer heel veel waard om een goedlopend bedrijf te hebben, maar het is veel meer waard en het biedt veel meer zekerheden om de vruchten van een Netwerk van partners te kunnen plukken dat op vele zuilen rust. Het is de meest effectieve manier om meer geld te verdienen, en waarbij u tegelijkertijd minder tijd hoeft te besteden aan de business (d.w.z. meer tijd over hebben voor andere dingen).

Zelfs wanneer 50% (!) van uw franchisenemers uit zouden vallen, of wanneer u in plaats van 2% maar 1% van de totaalomzet zou krijgen, dan zou u nog meer dan 200.- euro per uur verdienen, en dat elk uur van de dag, 365 dagen per jaar. Dit betekent altijd nog een jaarinkomen van bijna 2 miljoen euro!

Zou u in dit geval uw zakelijke partners ook niet ondersteunen en alles doen om ze te helpen succesvol te worden en te blijven?

Nemen we eens aan dat u het voor elkaar zou krijgen om maar 10 franchisenemers te vinden, en niet 100. En nemen we nu eens aan dat deze 10 franchisepartners zeer tevreden zijn met de business die u ze aangeboden heeft. En nemen we nu eens verder aan dat u die partners vraagt om deze business, waar zij zo tevreden over zijn, verder aan te bevelen aan anderen, en u vraagt hen om maar 1% van de omzet aan u te geven die door die nieuwe franchisenemers ontstaat, en dat daarbovenop zij zelf nog maar 1, in plaats van 2% aan u hoeven te betalen...

In dit geval hoeft u alleen nog maar met maar 10 serieuze franchisenemers samen te werken, waarbij u hen laat zien hoe men deze business doet en hoe u hen helpt, het net zo te doen als u. Hoe veel gemakkelijker is het nu geworden om tot het aantal van 100 franchisenemers te komen...?

En dat is nu Netwerkmarketing of aanbevelingsmarketing!

Het verschil is alleen dat u als investering geen 100.000.- euro nodig heeft, en dat u geen schulden hoeft te creeren bij de bank. U heeft geen personeel nodig, geen winkelpand, geen opslagplaats en u loopt praktisch geen risico. Enkel en alleen uw verbintenis en een kleine (slimme) aanvangsinvestering die gemiddeld tussen de 200,- en 1.200,- euro ligt, zijn genoeg om precies hetzelfde resultaat te kunnen behalen als het hierboven beschreven voorbeeld. Het is een feit dat er in deze industrie, Netwerkmarketing, net zo veel miljonairs gecreeerd worden dan in iedere andere bedrijfstak. Iedere 5 seconden begint ergens op deze aardbol iemand in deze business!

Zoals zo vaak kunnen wij veel van de natuur leren. Een eenvoudig spinnenweb bijvoorbeeld is een waar meesterwerk. Hoe groter en dichter het gesponnen wordt, des te groter ook de kans dat er wat in 'blijft hangen'. Het kost niet veel tijd om een goede basis op te bouwen, maar daarvoor in de plaats oogst men de best mogelijke resultaten.

Netwerkmarketing is net zoals dat spinnenweb; een systeem, waarvan de kracht in de samenhang ligt, en waarbij men zich gezamenlijk ondersteunt. Vrij vanuit de gedachte: "Samen zijn we sterk".

Netwerkmarketing wordt in Europa vaak onderschat. In de Verenigde Staten en Japan is deze vorm van zaken doen al lang tot een wezenlijke economische factor geworden. Diverse universiteiten verweven ook Netwerkmarketing in hun economie- en marketingstudies als onderdeel van de samenleving.

Wereldwijd wordt er tegenwoordig jaarlijks meer dan 100 miljard dollar via deze handelsweg omgezet. We praten dus niet zomaar over een kleine industrie, maar over een orde van grootte die zich intussen tot een beduidend onderdeel van de economie ontwikkeld heeft en die zichzelf, ondanks recessies, tegelijkertijd boven het gemiddelde heeft ontwikkeld. Daarbij moet volgens experts de grote doorbraak van deze handelsvorm nog steeds komen! Waarom exact, vertel ik u in het hoofdstuk "Waarom Netwerkmarketing voor een enorme explosie staat". Wanneer u de voortekenen van de afgelopen tijd herkent, en NU binnen dit handelsmodel wilt beginnen, zult u op korte- en op lange termijn daarvan zonder twijfel kunnen profiteren!

U ziet; het systeem zit heel logisch in elkaar omdat Netwerkmarketing, anders dan bij conventionele handelsvormen, berust op verdere aanbeveling van producten of diensten.

De Netwerkmarketingbedrijven zelf maken geen reclame, maar alles leeft onder de mensen van 'mond-tot-mondreclame'. Het is een uiterst effectieve methode om een boodschap te verspreiden of om iemand bijvoorbeeld een goed product onder de aandacht te brengen wat al sinds mensenheugenis ingezet wordt tegen allerlei kwalen. Netwerkmarketing spaart ook kosten uit die de groothandel en de tussenhandel met zich mee brengen, terwijl er hier direct aan de eindverbruiker verkocht wordt.

Achter het begrip Netwerkmarketing verbergt zich dus niets geheimzinnigs of iets 'bedenkelijks', maar het is een beloningsysteem voor diegenen die de taak van reclame maken, en niet die van verkopen, op zich willen nemen. Het idee van Netwerkmarketing is gebaseerd op de ervaring dat er niets beters bestaat dan iets wat enthousiast aanbevolen wordt.

Op grond van de vele voordelen voor de fabrikant, voor de 'bemiddelaar' (de partners, de distributeur) en tegelijkertijd ook voor de klant, zal dit systeem zich in de komende tientallen jaren steeds verder en sneller uitbreiden. Het is een echt 'win-win-win' systeem, en het is gewoon niet meer tegen te houden!

Wie slim is maakt gebruik van deze tijdelijke voorsprong, en positioneert zichzelf nu al binnen deze branche voor een stuk zekerheid in de toekomst...

Volgend Hoofdstuk (2/6): De Vooroordelen Over Netwerkmarketing >

 

 

Extra's

Referenties
"Zo blij dat ik die keuze ooit gemaakt heb, mijn leven is totaal veranderd! Ik had parttime binnen een paar jaar een heel goed inkomen met heel veel vrijetijd. Inmiddels heb ik door deze industrie ook al heel veel van de wereld mogen zien. Gewoon te gek!"

- Karin S.
ex winkelbediende

"Ik had een drukke zaak en een hele volle agenda. Nooit tijd om echt te genieten, laat staan een vakantie van drie weken! Door toch gewoon parttime te beginnen heb ik na twee jaar mijn zaak al van de hand kunnen doen en nu geniet ik met volle teugen van mijn vrijheid en verdien ik zelfs nog meer dan toen ik traditioneel zaken deed!"

- Helmie V.
ex shoonheidsspecialiste