Netwerkmarketing

De Kracht van Mond tot Mond Reclame

Het Grote Netwerkmarketingonderzoek van de 21e Eeuw

Netwerkmarketing - Een Explosieve Business.

Leonard Clements, een van de meest bekende netwerkmarketingexperts, zei eens:

"Ik heb mijzelf vele jaren met netwerkmarketing bezig gehouden, en ik heb gevolgd hoe deze industrie zich ontwikkeld heeft. Alle grootse dingen die in die periode beloofd werden heb ik nooit geloofd. Om mezelf voor een interessante business te interesseren heb ik niemand nodig die gewillig voor een rode Ferrari poseert en daarmee tot uitdrukking wil brengen hoe succesvol hij is, en hoe succesvol ook ik zou kunnen zijn. Ik prefereer zakelijke argumentatie en feiten.

Maar de ervaring heeft er ook toe geleidt te moeten erkennen dat het nog nooit tevoren zo'n optimale vooruitzichten voor deze zakelijke mogelijkheid gegeven heeft als op dit moment, en ik bedoel daarmee daadwerkelijk NU, HIER en VANDAAG! De tijden zijn veranderd, Netwerkmarketing is onafhankelijker geworden en is de kinderschoenen ontgroeid; de industrie is volwassen geworden."

Ook wanneer men het zich maar moeilijk voor kan stellen: alles wat in deze industrie tot dusver gebeurd is, waren daarentegen niets meer dan een poging om de eerste stapjes te zetten. Netwerkmarketing begint nog maar net serieuze vormen aan te nemen, en wel overal ter wereld. De kritische massa is bereikt, zodat nu een volledig nieuw tijdperk voor deze veelbelovende industrie begint!"

Diegenen die de mogelijkheden van Netwerkmarketing zien en nu beetpakken, zullen de business van hun leven kunnen opbouwen. Men zal dit zekerder doen, meer solide, en daarmee beter als welke aandelenportefeuille ook. Het is alsof men een ons goud voor 43 euro kan kopen!
Netwerkmarketing staat kort voor een ongelofelijke 'mega-explosie'. Het zal nu definitief gaan gebeuren! De volgende 8 redenen hebben onze kijk op Netwerkmarketing volledig doen veranderen. Nog nooit in de geschiedenis heeft het zo'n goede zakelijke verklaringen gegeven die op feitelijke juistheden gebaseerd zijn, die in een komende Netwerkmarketing explosie ten volle ten uitvoer gebracht kunnen worden, en die zichzelf ook waar zullen gaan maken.
Leest u maar eens waarom...
 
(1) De economie
Het mag dan ironisch en misschien een weinig 'onderkoelt' klinken, maar het is een feit dat Netwerk Marketing op een bijzondere manier van een slechte economie profiteert. En de economie is op dit moment niet echt rooskleurig te noemen. In tegendeel. We zullen ons allemaal nog op een monumentale ommekeer moeten instellen, omdat de situatie op de arbeidsmarkt zoals de vooruitzichten voor bedrijven, eerder verscherpt als verlicht zullen worden. En dat over de gehele wereld.

De laatste grote groeiperiode voor Netwerkmarketing was gedurende een ietwat makkelijkere fase van recessie tussen 1990 en 1992 vast te stellen. Andere explosieve jaren waren bijvoorbeeld van 1980 tot 1984, evenals van 1970 tot 1974. En dat waren niet de enige redenen waarom de uitzichtloze toekomst van deze industrie nog beter herkend werd. Wanneer we de populariteit van Netwerkmarketing met de situatie in de arbeidsmarkt vergelijken, dan was er steeds sprake van een versterkte trend voor deze zakelijke industrievorm wanneer het aantal werklozen toenam.

Zwakkere omstandigheden die de economie moeten bepalen betekent voor bedrijven in de regel ook een hardere overlevingsstrijd. Dat zorgt natuurlijk ook voor een bepaalde druk op de individu. Alleen om de eigen arbeidsplaats af te schermen, nemen veel mensen meer en meer steeds grotere persoonlijke bezuinigingen op de koop toe. Wie zou er niet graag meer vrije tijd willen hebben, hiermee bedoelen we meer tijd om dingen te doen die men belangrijk vindt.

Het is dus niet alleen een kwestie van geld, maar ook een kwestie van levenskwaliteit! In beide gevallen zal de wens naar verbetering van deze beide situaties drastisch toenemen.
Geen goede vooruitzichten? Voor Netwerkmarketing kunnen ze niet beter zijn, en we zijn nog maar bij de eerste van de acht redenen, die in het voordeel van deze zakelijke bedrijfsvorm spreken.

(2) Demografische feiten
Voorbeeld: De beste vooruitzichten zijn in het bijzonder voor producten op het gebied van algemeen welzijn, gezondheid en het gevecht tegen het ouder worden als gevolg van de zogenaamde 'Babyboomgeneratie'. Veel mensen bereiken op dit moment langzaam de leeftijd van 30 tot 50 jaar. De behoefte in deze categorie laat reusachtige markten ontstaan!

Daarmee wordt niet alleen een groot potentieel aan klanten bedoeld, maar een nog nooit aanwezig geweest aandeel van een leeftijdsgroep die als zakenpartner in de ietwat volwassen generatie in aanmerking komen. Stellen die oudere mensen zich dan meer open voor deze vorm van zaken doen?
Als eerste is die categorie in de regel nu eenmaal 'meer volwassen' als jongeren, en hebben ze een ietwat geloofwaardiger imago. Dat betekent dat we hier met een leeftijdscategorie te maken hebben die reeds over ervaring beschikt, die over het algemeen als vertrouwensvol gezien wordt, en die eerder in de mogelijkheid is ondernemend te denken en te handelen. Er bestaat bij die categorie mensen tevens een groter begrip voor hoe belangrijk het is om voorzorgsmaatregelen te nemen voor de toekomst. Jongeren zijn van nature lichtzinniger en kommeren zich minder om de toekomst.

Het is in deze samenhang nu eenmaal zeer interessant vast te stellen dat de gemiddelde leeftijd van vertegenwoordigers van Netwerk Marketing bij ongeveer 36 jaar ligt. Dit voldoet in grote lijnen aan de verwachtingen van de doorsnee van de gehele bevolking.

Daar komt nog bovenop dat hoe ouder men wordt het steeds moeilijker wordt om een nieuwe arbeidsplaats te vinden, en ontslaggolven treffen in het bijzonder de 50plussers. De politiek schijnt zich hier van bewust te zijn en probeert de getroffen categorie zo mogelijk vroeger met pensioen te sturen, om zo de balans van dat werkloosheidsdeel naar beneden te brengen. Vroegtijdig pensioen betekent natuurlijk ook een lagere pensioenuitkering, en tegelijkertijd wordt alles steeds duurder. Hoe moet een 50- of 60-jarige praktisch van de ene op de andere dag onder deze omstandigheden financieel uberhaupt nog rond zien te komen? Vele mensen zijn daardoor gedwongen om een aanvullend inkomen te realiseren, of ze worden eenvoudig afhankelijk van anderen. En u kunt mij toch niet wijs maken dat het beroemde baantje als 'nachtwaker' dan een alternatief kan zijn!?

Terug naar de babyboom. Wat gebeurde er in de 25 jaar daarna? Raadt u maar eens: De babyboomgeneratie heeft ook nog eens kinderen gekregen die in de komende 5 jaar allemaal de 18jarige leeftijd zullen bereiken. Sterker nog, ze hebben die leeftijd al bereikt. Dat is de volgende grote golf die, wanneer men die alleen al bekijkt, genoeg is om Netwerkmarketing genoeg potentiele waarde voor de volgende 40 jaar te verschaffen, zelfs wanneer er verder niets zou gebeuren!

(3) Aandelen
De situatie aan de effectenbeurs heeft er in het bijzonder de laatste jaren toe geleid dat vele institutionele beleggers van tijd tot tijd pijnlijke financiele verliezen te incasseren hadden, en het nieuwe markttijdperk (Internet en telecommunicatie) is na op z'n minst overtrokken hoopvolle verwachtingen praktisch in elkaar gestort. Analisten en fondsenmanagers zoeken daarom steeds weer naar een nieuwe manier van ondernemen en naar branches die een winstgevende groei kunnen beloven. Intussen heeft u de Netwerkmarketingindustrie ontdekt, een industrie die op dit ogenblik zeer nauwkeurig bekeken wordt. En hou er rekening mee dat analisten van nature uiterst nauwgezet te werk gaan in hun onderzoeken.

Het resultaat van Netwerkmarketing behoort tot de weinige branches die ondanks recessies tegenwoordig jaarlijks met een percentage van 2 cijfers groeit, en zich dus niet gedragen als een normale cyclus. Dat overtuigt zelfs de meest vleesgeworden rekenkundige.

Daarbij werd ook nog eens vastgesteld dat het zich niet om een eenmalige toevalstreffer gaat, maar dat deze industrie over een zeer lange tijdspanne beduidend positieve ontwikkelingen als bewijs kon aanvoeren. Tot het einde van de jaren '90 was niemand van Netwerkmarketing bijzonder onder de indruk. Maar sinds de top-12 bedrijven van september 2000 tot maart 2002 gemiddeld een groei van 15,5% konden laten zien, werd het plotseling een zeer serieus genomen economische bedrijfsvorm!
Dit betekent dat Netwerkmarketing een steeds grotere functie binnen onze maatschappij heeft gekregen en daarmee een steeds groter wordende gezamenlijke acceptatie geniet.

(4) Vraag en aanbod
Aan het eind van de 80er jaren en midden jaren '90 ontstond er een regelrechte 'overstroming' van steeds weer nieuwe Netwerkmarketingbedrijven. In de jaren van 1994 tot 1999 ontstonden er wereldwijd ongeveer 4.900 (!) nieuwe bedrijven binnen deze industrie. Daarvan ongeveer 3.600 alleen al in de jaren 1998 en 1999!

Ongeveer 95% van deze nieuwe bedrijven overleefden niet eens de eerste twee jaar!

In hetzelfde tijdsbestek steeg het aantal partners, die in deze zakelijke vorm begonnen zijn, alleen in de Verenigde Staten al van ca. 5 miljoen naar 7,5 miljoen. Dat betekent dat het aantal zakenpartners ongeveer met 50%, en de bedrijven met ongeveer het drievoudige gestegen zijn!
Wat is daaraan nu het goede bericht?

Sinds het jaar 2000 heeft zich deze situatie radicaal veranderd. Tegenwoordig zijn er in vergelijk met de jaren daarvoor nog maar een paar bedrijven die daarvan overgebleven zijn. En alleen de daadwerkelijk serieuze en solide opererende bedrijven konden op lange termijn het bewijs leveren dat Netwerk Marketing een serieus te nemen business is die ook levensvatbaarheid heeft.

In tegenstelling tot tientallen jaren daarvoor zijn er nu niet zoveel Netwerkmarketingbedrijven meer. En niet alleen dat, het zijn ten dele alleen nog die bedrijven die zich een naam verworven hebben, en die over een langere periode hebben bewezen dat ze serieus in de markt bezig zijn. Die bedrijven staat een praktisch onbegrensde potentie te wachten van toekomstige medewerkers. Medewerkers, die voor het grootste deel ook de behoefte hebben een oplossing voor een financieel probleem te vinden, en die meer zullen bereiken dan een ander of die door een aanvullend 'tweede been' eenvoudig meer economische zekerheid mogelijk willen maken.

De omstandigheden zoals hierboven beschreven hebben deze industrie des te sterker gemaakt. 'Doodgewaanden leven langer'!

Nog nooit in de geschiedenis heeft Netwerkmarketing betere vooruitzichten gegeven als nu!

(5) Vers bloed
De gehele Netwerkmarketingindustrie staat voor een spreekwoordelijke explosie, net zoals in principe ook ieder enkel individueel netwerkmarketingbedrijf. Het is een massieve bron van mensen die in deze industrie zullen beginnen, en die nog nooit daarvoor met Netwerk Marketing van doen hebben gehad.
Waarom?

Het is zoiets als de verhoudingen op de effectenbeurs; Iedereen zou natuurlijk graag actie willen nemen voordat de prijs naar boven gaat. Wanneer u een 'insidertip' zou krijgen die u de vertrouwelijke informatie zou leveren dat bijvoorbeeld Coca Cola in korte tijd haar activiteiten in China drastisch zou vermeerderen, en dat dit ertoe zou leiden dat iedere Chinees maar een enkele fles per jaar meer drinkt (dit betekent een jaarlijkse omzetverhoging van ca. 1 miljard flessen!), zou dit dan geen positieve uitwerking op de effectenbeurs hebben? Zou u die aandelen dan niet willen kopen wanneer u die informatie van tevoren zou hebben?

Bij Netwerkmarketing is het precies zo. Wanneer het zakelijk beredeneerde en op feiten gebaseerde argumenten daarvoor geeft dat deze business onvermijdelijk op het punt staat te exploderen, zouden dan ook die mensen interesse voor dit zakelijk model krijgen die het tot dusver mogelijkerwijs zelfs afgewezen hebben?!

Maar hoe weet men wanneer die explosie precies komt?

Dat weet men helemaal niet...

Niemand kan voorspellen wanneer exact iets dergelijks plaats zal vinden. Maar net zoals bij de keuze van aandelen kan men doormiddel van aanknopingspunten, historische ervaringen en trends een waarschijnlijkheid ontdekken, die daarop duidt dát er iets gaat gebeuren, en in het bijzonder wat er te gebeuren staat, maar niet noodzakelijk wanneer. Het kan een week, een maand of ook een jaar zijn, maar zulke analysen kunnen daarbij helpen een betere inschatting mogelijk te maken.
Een onderzoek bij de meest succesvolle Netwerk Marketing bedrijven heeft aangetoond dat de groeifasen in het verleden uitsluitend door de toename van nieuwe zakenpartners is ontstaan. Een Netwerkmarketingbedrijf waarvan de zelfstandige partners niet meer op zoek gaan naar nieuwe collega's zal niet groeien.

En nog nooit tevoren waren de omstandigheden zo gunstig. Omstandigheden die in het bijzonder in het voordeel spreken van Netwerkmarketing, en die er voor zullen zorgen dat er in de komende jaren ongelofelijk veel 'nieuw bloed' deze zakelijke mogelijkheid zal aangrijpen. En dit alleen al vanuit de hierboven besproken paar redenen.

Maar waar komen al die mensen dan vandaan?

In de Beneluxlanden (Belgie, Nederland en Luxemburg) zijn op dit moment naar schatting 150.000 tot 250.000 mensen met Netwerkmarketing bezig. Dat betekent dat meer dan 25 miljoen mensen in de Benelux dat (nog) niet zijn! Dit betekent ook dat tienduizenden of zelfs honderdduizenden nieuwe succesverhalen alleen maar daar op wachten om nog geschreven te worden!

De overweldigende meerderheid is of voorheen op ongelukkigerwijze nog nooit eerder aangesproken over Netwerkmarketing, ofwel zij hebben zich laten leiden door de meningen en/of vooroordelen die er leven. En dat allemaal omdat het u nog nooit iemand goed heeft laten zien.
En hoe komt men dan aan die grote getale potentiele zakenpartner?
Ik weet niet of u het weet, maar we leven momenteel in de 21e eeuw. Internet maakt het makkelijker dan ooit om informatie uit te wisselen of te kunnen communiceren. Zo wordt de mogelijkheid geboren om relax vanuit huis via Internet te kunnen shoppen (e-commerce), het dient het gemak van het verspreiden van berichten, informatie en documenten uit de Netwerk Marketing industrie, en kan het een tot dusver onaangeroerde vleugel kracht bij zetten.
En dat heeft zich in de geschiedenis nog niet eerder voorgedaan!
Nu zou u misschien kunnen zeggen: "Ja, maar Internet is er al sinds 1990. Wat zou daar nu dan zo nieuw of anders aan moeten zijn?"
Heel simpel; Het was pas begin 2003 dat 63% van de Nederlandse huishoudens aangesloten op Internet (Bron: CBS). Dat maakt het verschil.
Uzelf profiteert er al van, want u leest op dit moment een document dat men u 10 jaar geleden nog omslachtig en moeizaam via de post had moeten versturen. Vandaag de dag kunt u dezelfde informatie in een paar seconden via het net der netten oproepen. En het mooiste is nog: niets is gemakkelijker dan deze informatie weer aan anderen verder te geven.
Het Internet is bijna geschapen voor Netwerkmarketing!
Tegelijkertijd dient men Internet niet over te waarderen. Wanneer 63% online is, dan betekent dat allereerst natuurlijk ook dat 37% van de gezinnen niet online is! Ook zonder Internet kan men alles bereiken. Maar, eerlijk is eerlijk; Internet is zonder meer een voordeel!
Ten tweede neemt Internet niet alle werk binnen Netwerkmarketing over, en vooral niet op het punt waar het op aankomt, namelijk het persoonlijke contact. Maar Internet versnelt en vereenvoudigt de diverse processen wel ongekend. Internet biedt een uitstekende ondersteuning, en het maakt het mogelijk de opbouw van een eigen organisatie sneller, efficienter, ongecompliceerd te ondersteunen als nooit te voren. En maar niet te spreken van veelvoudig kosten besparing! Het zal de klassieke bedrijfsvorm meer en meer verdringen.
Er is een nieuw tijdperk aangebroken. Netwerkmarketing is zonder twijfel de bedrijfsvorm van de toekomst, die vandaag de dag merkbaar aan sterkte en acceptatie wint!
 
(6) De media
De media leeft van reclame, en netwerkmarketing maakt geen reclame omdat deze industrie nogmaals leeft van de 'mond-tot-mondreclame'.
Waarom zou de media dan positief over deze bedrijfsvorm schrijven?
Ook dat zal vanaf nu gaan veranderen.
In de Verenigde Staten zijn er reeds meer dan 100 radiostations die aangetoond hebben hoe u van dit zakelijk model niet alleen kunt profiteren, maar hoe u er via de eter tevens meer kunt uithalen als met reclame.
Op grond van de ongunstige economische situatie en uitblijvende financiele middelen, klagen op het ogenblik zo goed als alle media (TV, radio, kranten, tijdschriften of Internet) over een sterke afname van reclamegelden. Laat men u zien hoe u met Netwerk Marketing geld kunt verdienen, dan zullen zij deze industrie ook op een positievere manier willen benaderen, en positiever daarover willen berichten.
En dat moet functioneren?
Ik zal u zeggen; Het gebeurt nu al! Nog een beetje schuchter en meer op de achtergrond, maar de resultaten zijn zeer overtuigend. En omdat de Media in het verleden koortsachtig naar verbeterde inkomstenmogelijkheden zocht, zal het niet lang meer duren of dit model gaat zich rond spreken, en zal het zich in een razend tempo gaan verspreiden.
Wanneer dit ook zal gaan gebeuren, netwerkmarketing zal steevast niet alleen de sterkste toeloop aller tijden mee gaan maken, het zal gaan exploderen en in een rap tempo vele nieuwe miljonairs voortbrengen!
Goed dan, diegenen die deze voortekenen zien en zich op tijd positioneren in de markt, krijgen te maken met...
 
(7) Wettelijke bepalingen
Duidelijke regels zijn gunstig voor iedere industrie, en versterken ook de positie van serieus opererende Netwerkmarketingbedrijven. Het leidt daartoe, dat de zwarte schapen niet alleen beter ontmaskert kunnen worden, maar dat zij ook meer en meer verdwijnen.
Aan deze duidelijkheid heeft het tot dusver ontbroken, zodat deze industrie nu een fase ingaat waarin een gemeenschappelijke acceptatie zich tot een voordeel ontwikkelt. Ook nu al is een wezenlijk gunstig klimaat voor deze bedrijfsvorm vast te stellen, veel beter dan het jaren daarvoor het geval was. Nu begint de tijd van de opheldering en verandering.
Netwerkmarketing had in het verleden op de eerste plaats met de veronderstelling te kampen dat het zich mogelijkerwijs om een illegaal piramidesysteem kon handelen. Deze omstandigheden hebben het winnen van nieuwe zakenpartners er toen natuurlijk niet gemakkelijker op gemaakt.
Dat is nu veranderd. Vandaag de dag is men ofwel een legaal Netwerkmarketingbedrijf, of men runt een illegaal piramidesysteem. Beiden tegelijkertijd kan gewoon niet! Dit zal op z'n minst eerst duidelijk moeten zijn, voordat we op dit punt nog duidelijker willen zijn.
Ja, er is een hele serie van zulke illegale piramidesystemen geweest, die in de regel snel aan kwamen waaien, en die daarna nog sneller met de wind verdwenen. Typisch is dat dit in het bijzonder via de media steeds maar weer met het begrip Netwerk Marketing in verband gebracht werd, zodat het niet verwonderlijk was dat vele mensen, vertwijfeld door onwetendheid, alles op een hoop gegooid hebben!?
Illegale piramidesystemen profileren zichzelf graag als Netwerkmarketingbedrijven, om zich daarmee zelf als een legale bedrijfsorganisatie te kunnen voordoen. Maar men herkent ze vooral daaraan, dat ze geen tastbare producten in de markt zetten, of alleen door te sterk overdreven prijzen aangeboden worden. Ook kan het zijn dat men zich vervolgens in het bedrijf dient in te kopen, waarbij er geld betaald wordt voor het vinden van andere mensen. Of men wordt verplicht om een bovengemiddelde hoeveelheid goederen af te nemen, wat bij velen leidt tot overvolle garages. Verder is het bij dit soort organisaties vaak mogelijk zich in een hogere positie in een marketingplan in te kopen. Men wordt daarbij gedwongen om een bepaalde 'tol' te betalen voor het winnen van nieuwe zakenpartners, of om maandelijkse minimale omzetten te behalen. Men dient zo mogelijk ook de vingers van zulke bedrijven af te houden, die met 'nepproducten' werken, met als doel te verbloemen dat het zich in werkelijkheid om een geldspel handelt.
Voorbeeld: 1,000,- euro entreegeld betalen voor 'services, Internet, eigen website, marketing, en... onbeperkt toegang tot een online casino'!? Hoe verzint men het?
Hoe meer het in de eerste plaats om geld gaat, hoe verleidelijk de verdienstenmogelijkheden ook mogen zijn, en hoe mooi de cijfers ook gepresenteerd worden, des te wantrouwend en waakzamer zou men moeten zijn. Er bestaat namelijk geen legaal 'snel rijk worden concept'!
Een legaal en goed Netwerkmarketingbedrijf heeft met dat alles niets te maken!
Of men met een legaal bedrijf van doen heeft, zou men alleen al daaraan kunnen herkennen als het een geregistreerd lid is van een van de officieel erkende overkoepelende organisaties, die als opdracht hebben deze industrie zeer streng te observeren en een gezamenlijk belang te dienen.
De drie meest belangrijke organisaties in de wereld zijn: DSA, HFMA en DMA.
Het is voor de Netwerk Marketing industrie, en daarmee voor iedere zakenpartner, van onschatbare waarde dat er zulke onafhankelijke en bekwaam controlerende organisaties zijn. Het wordt daarmee in de toekomst ook op dit punt makkelijker dan ooit tevoren, en waarbij eventuele aanwezige onduidelijkheden met heldere, wettelijke regels te benaderen zijn.
 
(8) Groei
Tot slot is het de groei van de Netwerkmarketingindustrie zelf die tot verdere acceptatie leidt. In de Verenigde Staten zijn het intussen meer dan 7 miljoen mensen die als zelfstandig zakenpartners in deze industrie werkzaam zijn. Uit het zicht van de politiek zijn dat tegelijkertijd meer dan 7 miljoen kiesgerechtigden!
En ook de economie erkent Netwerkmarketing als een verbeterde oplossing die effectiever en kostenbesparender is dan de klassieke ofwel verouderde bedrijfsvormen. Ongeveer 6.000 (!) wereldwijd bekende bedrijven zijn in het verleden serieus bezig geweest om volgens dit zakelijk model hun bedrijf verder op te zetten. Zij mogen in hun bestaan dan wel succesvol zijn geweest, maar dat hoeft nog lang niet te betekenen dat ze het Netwerkmarketing spel beheersen.
Maar het laat zien wat voor respect men intussen voor deze bedrijfsvorm heeft, en dat de tijden voorbij zijn waarbij men zich met het zakelijk model van Netwerkmarketing liever niet in verband wordt gebracht. In de financiele branche heeft men al jaren geleden de ongelofelijke mogelijkheden van deze bedrijfsvorm opgemerkt, maar ze heeft hiermee jarenlang handig onder een andere naam gewerkt. Geen enkele bank heeft in het verleden haar goede naam ook maar enigszins in gevaar willen brengen, maar tegenwoordig zijn er al banken die direct volgens het principe van Netwerkmarketing zaken doen.
De meerderheid van de fabrikanten heeft op grond van de slechte economische omstandigheden afzetproblemen en zoeken daarmee constant naar nieuwe mogelijkheden. Ze zien de resultaten binnen Netwerkmarketing en proberen hier zelf ook van te profiteren. Het blijft afwachten hoeveel er daarvan schipbreuk zullen lijden!? Wanneer alleszins bekende merken met hun producten via Netwerkmarketing als bedrijfsvorm op de markt komen, zal dat in ieder geval voor zorgen voor een nog beter aanzien van de industrie in de samenleving.
De Netwerkmarketingbedrijven die zich vandaag de dag in de markt geprofileerd hebben door hun ervaring van hard werken en vele jaren van tegenwind en doorzettingsvermogen, zullen nooit meer verdwijnen. Uit die jarenlange leerfase zijn zij er namelijk des te sterker uitgekomen. Wanneer alle positieve invloeden zich nog eens gaan vermeerderen, zullen zij ten slotte de winnaars zijn, en juist daarvan kunt u profiteren. Nog nooit was de tijd beter rijp dan nu!

Volgend Hoofdstuk (4/6): Hoe u met Netwerkmarketing een solide inkomen kunt opbouwen >

 

 

Extra's

Referenties
"Zo blij dat ik die keuze ooit gemaakt heb, mijn leven is totaal veranderd! Ik had parttime binnen een paar jaar een heel goed inkomen met heel veel vrijetijd. Inmiddels heb ik door deze industrie ook al heel veel van de wereld mogen zien. Gewoon te gek!"

- Karin S.
ex winkelbediende

"Ik had een drukke zaak en een hele volle agenda. Nooit tijd om echt te genieten, laat staan een vakantie van drie weken! Door toch gewoon parttime te beginnen heb ik na twee jaar mijn zaak al van de hand kunnen doen en nu geniet ik met volle teugen van mijn vrijheid en verdien ik zelfs nog meer dan toen ik traditioneel zaken deed!"

- Helmie V.
ex shoonheidsspecialiste