Netwerkmarketing

De Kracht van Mond tot Mond Reclame

Het Grote Netwerkmarketingonderzoek van de 21e Eeuw

De Vooroordelen Over Netwerkmarketing.

Netwerkmarketing is om te beginnen een hele gewone marketing- en handelsmethode, en toch zet het veel van onze gewoontes op zijn kop. De meeste mensen hebben er problemen mee om anders te gaan denken en nieuwe wegen te bewandelen.

Vaak denken wij dat we een goed product gekocht hebben, alleen al vanwege het feit dat het honderd keer op tv of op paginagrote advertenties of affiches te zien was. Reclame werkt met ongelofelijke psychologische invloeden die dermate slim gebruikt worden dat we er ons niet eens van bewust zijn. De media heeft een ongelofelijke macht. Ze kunnen onze meningen sturen en ze kunnen ons een specifieke houding laten innemen. Het gevolg is dat de meeste consumenten liever kiezen voor een bekend merkproduct, omdat men er in het onderbewustzijn van uitgaat dat dit ook een garantie is voor kwaliteit, maar ook dat is vaak niet het geval. In de regel betalen wij meer voor de verpakking en de merknaam dan voor het werkelijke product.

De consument wordt wijs gemaakt dat men 'in moet zijn', en daarom koopt men eerder dat product wat men denkt te kennen. Wat men niet kent is vreemd. En iets wat vreemd is, bekijkt men vaak langdurig met een afkeurende houding. Maar ook wat bij een merkproduct op de verpakking staat, hoeft er niet altijd in te zitten, of bent u van mening dat reclame altijd de waarheid vertelt?

De producten die door serieuze netwerkmarketingbedrijven worden aangeboden, zijn vaak van veel betere kwaliteit, en bieden in de regel extra voordelen. Dat is al een van de redenen waarom anders een Netwerkmarketingbedrijf niet zou kunnen overleven in een wereld van moordende concurrentie op 'het zelfde niveau'. De producten die via netwerkmarketingbedrijven in de markt gezet worden zijn alleen niet zo bekend. Dat is misschien een van de redenen voor de scepsis bij mensen.

In het volgende gedeelte behandelen we de meest voorkomende vooroordelen en misverstanden jegens deze industrie:

- 'Netwerkmarketing is een niet-serieus te nemen piramide- en sneeuwbalsysteem.'

Die aanname is een fundamentele vergissing en is vaak het gevolg van onwetendheid. Het is een van de hoofdoorzaken waarom vele mensen Netwerkmarketing uberhaupt niet eens nader willen bekijken en op die manier de kans missen op een zeer lucratieve business.

- 'Netwerkmarketing is niet gelijk aan Netwerkmarketing.'

Tegenwoordig dient men een onderscheid te maken tussen serieuze en niet-serieuze, en tussen legale en illegale marketingprincipes. Het klopt dat er diverse bedrijven geweest zijn (en helaas nog steeds zijn) die nieuwe zakenpartners het 'vele grote geld' beloofden en u vervolgens een paar honderd of zelfs duizend euro uit de zak geklopt hebben. Dit geld werd als zogenaamd 'kopgeld', een premie voor het aanbrengen van iedere nieuwe partner, verdeeld. Premies geven -alleen- voor het aanbrengen van nieuwe mensen is wettelijk verboden en dus zoals in de volksmond 'illegaal'. Maar dergelijke praktijken zijn snel te ontmaskeren. Intussen zijn er bijvoorbeeld in Duitsland wettelijke regels opgesteld die zulke praktijken voor eens en voor altijd verbieden (§ 6c van het UWG, tegen onzuivere competitie). In Nederland en in Belgie is er ook al voldoende jurisprudentie over systemen die in het verleden hiervoor voor de rechter gekomen zijn, en die per direct verboden werden. Dit zelfs op straffe van het terugbetalen van het kopgeld. Dit heeft dus niets te maken met Netwerk Marketing!

Frauduleus opererende firma's zijn in het verleden gekomen en zijn even zo snel weer verdwenen. Helaas is er een groot aantal bedrogen en teleurgestelde mensen achtergebleven, en heeft deze situatie voor een negatieve naam van de industrie gezorgd. Het zijn de 'zwarte schapen' die het officieel erkende Netwerkmarketing misbruiken, en die pretenderen hetzelfde te doen. Doch dit alles wat er gebeurd is kwam meer en meer in de geschiedenisboeken terecht, en dient daarmee als 'ervaringsfase' van de generaties beschouwd te worden.

Want het goede nieuws is dat Netwerk Marketing bedrijven die ook officieel onder deze noemer mogen opereren, en die minimaal 10 jaar in de markt opereren en daar een vaste positie ingenomen hebben, zonder uitzondering en zonder problemen gezien mogen worden als serieus, en zij mogen met recht als 'zuiver' omschreven mogen worden. Al deze bedrijven, en wereldwijd zijn dat er maar zo'n 20, hebben zichzelf in het bijzonder daarom kunnen bewijzen, omdat ze vanuit een goede achtergrond en moreel gezien correct en ethisch werken. Deze bedrijven zijn betrouwbaar en beschikken over een dermate wereldwijd logistiek apparaat, waarbij grote warenketens zelfs in het niets verdwijnen. Deze bedrijven zullen de 'reuzen' van de toekomst worden, en ze zullen vele traditionele manieren van distributie en handel gaan verdringen. En dit omdat zij de 'normale consument' de kans biedt hierin te participeren. Dit zal tot gevolg hebben dat in het bijzonder de detailhandel dit het meeste zal gaan voelen door deze ontwikkeling. We kunnen u daarom alleen maar adviseren uzelf op deze ontwikkeling op tijd in te stellen en netwerkmarketing niet als vijand te (gaan) beschouwen, maar als de handelsvorm van de toekomst, die reeds vandaag al (wellicht op de eerste plaats) als 'tweede been' gebruikt kan worden.

Experts hebben berekend dat in het jaar 2010 ca. 75% van de bevolking ofwel klant of partner van een Netwerkmarketingbedrijf zal zijn!

Wij mogen alleen niet de fout maken om alles op een hoop te gooien. In principe valt er niets tegen een sneeuwbaleffect in te brengen. Een enkele kleine sneeuwbal kan een hele lawine veroorzaken. En dit dient slechts als beeldspraak gezien worden, wat duidelijk zal maken hoe dynamisch de ontwikkeling binnen een netwerk kan zijn.

Ook tegen piramides is niets in te brengen. De meest stabiele en meest veilige bouwwerken in de wereld werden in Egypte neergezet, en dienen na drieduizend jaar nog steeds als onovertroffen gezien te worden, ondanks de technische mogelijkheden van vandaag de dag.

Het is in deze samenhang overigens interessant om te weten dat de franchise-industrie in het begin met dezelfde cliches te kampen had. Aan het einde van de jaren '50 zouden franchisebedrijven in de Verenigde Staten bijna verboden zijn geweest. Dit alles omdat het bij een stemming in het Congres maar ging om een verschil van 11 stemmen. De reden was dat men de franchisebedrijven in eerste instantie als 'piramidesystemen' zag. Gelukkig kwam het niet tot een verbod, en vandaag de dag stelt de franchise-industrie een niet meer weg te denken economische factor voor in onze maatschappij waaraan wereldwijd miljoenen mensen hun arbeidsplaats aan te danken hebben.

Nogmaals: Een serieus Netwerkmarketingbedrijf heeft niets te maken met illegale of moreel bedenkelijke sneeuwbalsystemen...

- 'Netwerkmarketing is iets voor dromers en is niets 'tastbaars'.'

Dit vooroordeel heeft heel veel te maken met het imago van Netwerkmarketing, want naast de noodzaak van geld verdienen streeft ieder mens natuurlijk ook naar een maatschappelijk aanzien. Het klinkt nu eenmaal wanneer men zeggen kan "Ik ben mediamanager" of "Ik werk bij de bank". Hoe klinkt dat uberhaupt binnen Netwerkmarketing? "Ik ben netwerker" of "Ik ben netwerkmarketier"...?

Als mediamanager blijft u mediamanager. Als u bij de bank werkt, dan blijft u dit verder doen. Maar als u verder als extra gebruik maakt van een slimme zakelijke mogelijkheid, dan is dat alles. Er zijn letterlijk geen woorden voor.

Weet u waar dit vooroordeel vandaan komt? Het valt in dezelfde categorie cliche-uitspraken als "Wie niets wordt, wordt kastelein". Ter informatie; Er zijn heel veel kasteleins die een bepaalde welstand in deze maatschappij bereikt hebben, en die financieel volledig onafhankelijk geworden zijn van iedereen!

Om het nog even heel duidelijk te stellen: Te geloven dat Netwerkmarketing alleen maar iets is voor dromers, en dat het niets 'tastbaars' is, is pure onzin!

Waarom echter verscheidene mensen dit beeld van netwerkmarketing hebben, heeft te maken met het feit dat de meeste distributeurs die met Netwerkmarketingbedrijven samenwerken via informatieve bedrijfspresentaties de mensen echter voorspiegelen hoe gemakkelijk het toch moet te zijn, quasi 'over een nacht ijs' en 'kinderlijk gemakkelijk' rijk te kunnen worden.

Netwerkmarketing is echter een efficient en intelligent zakelijk model. Een realistische kans voor jong en oud, man of vrouw, voor vermogende mensen en voor financieel noodleidende mensen. Het probleem is echter dat men in de meeste gevallen niemand laat zien hoe het daadwerkelijk functioneert.

In veel gevallen gaat het bij veel mensen helaas in eerste instantie alleen om het snelle grote geld. Juist dat is de oorzaak van al die misverstanden, en dit voert juist tot het tegendeel van waar Netwerk Marketing daadwerkelijk toe in staat is, namelijk de mogelijkheid voor ieder mens om een solide en duurzame bron van inkomsten op te bouwen.

Er zijn in principe maar een paar simpele en eenvoudige regels die wel eerst geleerd dienen te worden. En hier hebben we het volgende misverstand. Zonder het ook maar op enigerlei wijze in twijfel te brengen, wordt het als vanzelfsprekend aangenomen dat men een beroep zoals arts of automonteur nu eenmaal eerst dient te leren voordat men het beroep kan uitoefenen. Ironisch genoeg geloven de meeste mensen echter al alles over Netwerk Marketing te weten, en zijn ze niet bereidt om iets van anderen aan te nemen of te leren. Ook dit is van elementair belang voor succes. Beter gezegd: het zou een van de basisvoorwaarden moeten zijn.

Men kan zelf expert zijn op een ander vakgebied. Men kan zelfs als bedrijfsleider van een grote onderneming bewezen hebben dat men succesvol is. Men kan hoogleraar aan een universiteit zijn, of men kan architect zijn, en niemand zou de competentie op dit gebied in twijfel brengen. Maar dit hoeft helemaal niet te betekenen dat men de juiste eigenschappen en kennis voor Netwerk Marketing heeft. Meestal zijn het de 'meest eenvoudige mensen' die in deze industrie bijzonder goed zijn. Niet omdat deze business iets zou zijn voor de lager opgeleiden, maar omdat 'eenvoudige mensen' het minder gecompliceerd maken.

Want netwerkmarketing is niet gecompliceerd, men dient alleen te weten hoe het werkt!

Daarom is het van groot belang het juiste bedrijf met de juiste filosofie te vinden, en om een sponsor (vakterm voor degene die u registreert bij de business) te hebben die u echt actief hulp biedt met de opbouw van uw business. Iemand die ook in de positie verkeert om te bemiddelen in de juiste aanpak, heel belangrijk!

En daar ligt het verschil. Dan is netwerkmarketing niets voor dromers, maar een eersteklas kans voor iedereen om zijn of haar eigen leven te veranderen en te verbeteren, als het bedrijf waar u mee gaat samenwerken maar een serieuze netwerkmarketingonderneming is. Netwerkmarketing is net zo tastbaar als ieder ander bedrijf. Diegenen die in deze industrie succesvol zijn, verdienen dan ook het allerhoogste respect.

- 'Binnen netwerkmarketing verdienen alleen de mensen aan de top.'

Dat klopt, maar het klopt ook weer niet...

Wanneer u een bekend merkproduct koopt, verdienen er dan de 'mensen aan de top' ook niet aan? Het verschil is echter alleen dat een conventionele producent niet de mensen uitbetaald die haar product verder aanbevelen, maar dit geld in reclame steekt, wat ons uiteindelijk het product 'aanbeveelt'.

Natuurlijk is het zo dat diegenen die eerder met de business begonnen zijn profiteren van de resultaten die behaald zijn door de mensen die daarna gekomen zijn. Maar bij een eerlijk vergoedingsplan voor de participanten (het marketingplan van de firma) laat het systeem echter toe dat iemand die er later bijgekomen is succesvoller kan zijn dan iemand die al een langere tijd bezig is. Klinkt dit onlogisch?

Dit is het echter niet. Om het uit te kunnen leggen dienen we wel even wat specifieke vakkennis met u te delen. Ongelukkigerwijs spreken we in deze industrie over 'Downline' (dat is de organisatie die 'onder u', ofwel na u ontstaat) en we spreken van een 'Upline' (de mensen die 'boven u staan', mensen die dus voor u kwamen). Verder is er nog het begrip 'Lijnen' en 'Niveaus' of 'Generatie'. De eerste generatie zijn de mensen die u in deze business geintroduceerd heeft, de mensen die u persoonlijk aangeworven heeft. De tweede generatie zijn die mensen die door de u aangeworven mensen zijn geintroduceerd, enzovoorts.

Netwerkmarketing - Generaties

De grafiek hierboven laat hiervan een voorbeeld zien. Stel uzelf eens voor dat u 5 nieuwe partners aanwerft. Dat is uw eerste generatie. Deze mensen werven zelf ook weer nieuwe partners aan. Dat is dan hun eerste generatie en uw tweede.

Een van uw vijf mensen (X) heeft het voor elkaar gekregen om in totaal 10 nieuwe partners te werven. U daarentegen heeft het maar tot een totaal van 5 gebracht. Als de 'duplicatie' evenredig verloopt en eenieder vindt een zelfde aantal mensen, wie zal er nu volgens u meer verdienen, u met 125 mensen in uw derde generatie of persoon 'X' met 1000 mensen!?

U profiteert weliswaar van uw gehele Downline, dus ook van de resultaten van 'X', maar u zult onder bepaalde omstandigheden eerst dan meer gaan verdienen als de Downliners van de andere partners (de mensen die daarna weer gekomen zijn) ook verder groeien. Of het moet zijn dat u zelf ook, net als 'X', meer dan 10 partners op uw eigen niveau heeft aangeworven. 'X' heeft dus duidelijk de zelfde mogelijkheden als u en zoals eerder aangegeven zelfs de mogelijkheid meer te verdienen dan u!

Daarom is het volstrekt onbelangrijk hoeveel niveaus of generaties 'boven u staan' (lees liever: 'voor u begonnen zijn') wanneer u met netwerkmarketing begint. Doorslaggevend is enkel en alleen wat er 'onder u', oftewel na u gebeurt. U verdient namelijk nooit aan uw 'Upline', maar uitsluitend aan een gedeelte van uw 'Downline'.

Probeer daarom de persoon die u geattendeerd heeft op deze business dus niet te omzeilen en ergens anders uw 'heil te gaan zoeken'. In eerste instantie zou het tegenover die persoon niet eerlijk zijn, andersom zou u het ook niet leuk vinden, en ten tweede heeft deze persoon het verdiend een eerlijke behandeling te krijgen. Per slot van rekening bent u door hem of haar op deze zakelijke mogelijkheid gewezen. Ten derde is het een verkeerde gevolgtrekking om te denken dat u elders meer voordelen zou kunnen halen.

Het mooie aan een goed netwerkmarketing systeem is dat u blij kunt zijn om ieder enkel succes wat in uw downline geboekt wordt, omdat u daar namelijk ook de vruchten van zult plukken. Afgunst is hier absoluut niet op zijn plaats. Verander hier uw denkpatroon. Binnen netwerkmarketing bestaat er (gelukkig) niet zoiets als 'kruiwagens', 'stoelen onder de poten vandaan zagen' of 'in de gratie vallen van'. Als u binnen netwerkmarketing anderen helpt om succesvol te worden, dan is dat tevens ook uw succes. Het is een vorm van wederzijdse ondersteuning. Voor sommige mensen is dit principe echter moeilijk te begrijpen, omdat zij het vanuit hun eigen bedrijf anders gewend zijn. Vandaar ook hier weer de argwaan jegens de industrie.

En wanneer u een organisatie heeft opgebouwd die aan uw verwachtingen voldoet, dan zou u het waarschijnlijk ook als onredelijk beschouwen wanneer u niet ook de vruchten kunt plukken van alle omzetten die in uw hele groep ontstaan?

Waarom zou het dan onterecht zijn als 'de mensen aan de top', de mensen die voor u gekomen zijn, ook aan uw omzetten verdienen? Het verschil met u is alleen dat zij eerder zijn gestart en al eerder wat gepresteerd hebben.

Dus in plaats daarover na te denken, kunt u beter zelf het voordeel benutten van een tijdelijke voorsprong en beginnen, en wel nu! Anderen zullen in de toekomst deze kans ook aangrijpen. Waarom zou u dan niet gebruik willen maken van de mogelijkheid om er voor te zorgen dat deze mensen in de toekomst deel uit kunnen gaan maken van uw eigen organisatie?

Wees in ieder geval wel op uw hoede voor zakelijke modellen waar u in het begin eerst enkele honderden of zelfs duizend euro moet betalen zonder een 'tastbaar product', en waar het schijnbaar draait om het snelle en gemakkelijke geld verdienen. Hier zou de twijfel kunnen worden bevestigd dat alleen 'de mensen aan de top' verdienen. Dit soort bedrijven komen en gaan in zeer korte tijd, en dit heeft niets te maken met de opbouw van een solide bedrijf.

Laat u niet vertellen dat u er helemaal vanaf het begin bij moet zijn om een topverdiener te kunnen worden. De meeste Netwerkmarketingbedrijven gaan namelijk in de eerste 2 tot 5 jaar failliet, en laten vele teleurgestelde en negatief gestemde medewerkers achter. Zet liever uw zinnen op een bedrijf wat reeds vele jaren haar betrouwbaarheid heeft bewezen. Geloof mij, geen van deze bedrijven heeft tot dusver de marktpotentie enigszins kunnen afromen. De potentie is, ook wanneer dit maar moeilijk voor te stellen is, in de juiste branche onbeperkt. En dat zal in de toekomst door de opkomende nieuwe generatie ook zo blijven!

Netwerkmarketing is een simpele marketingmethode, maar dit betekent niet dat het gemakkelijk is. 'Niet gemakkelijk' betekent geen 'zwaar werk'. Het vak dient echter op de werkvloer wel geleerd te worden, en er is tijd voor nodig en standvastigheid. U bent eigen baas, en er is niemand die u vertelt wanneer u wat moet doen. Dit alles betekent zelfdiscipline en 's avonds een paar keer afstand kunnen doen van een tv-quiz of een soapserie. En juist dat is voor velen nu eenmaal niet gemakkelijk.

- 'Ik ken niemand die voor netwerkmarketing in aanmerking komt.'

Op dit punt dient men zichzelf niet te vergissen. Een van de grootste fouten die de meeste mensen maken is om andere mensen al vooraf te beoordelen. Iedereen, maar dan ook iedereen, komt voor deze industrie in aanmerking!

Degene waarvan ik dacht dat ze dit zouden gaan doen die deden het niet, en degene waarvan ik dacht dat ze dit niet zouden gaan doen die deden het toch!?

Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat u zegt: "Ik weet niet hoe ik mensen zou moet aanspreken die ik niet ken...", want het is nu juist niet de bedoeling om uw eigen familie- en kennissenkring 'af te grazen'. Het feit wil dat het daarbuiten wemelt van toekomstige potentiële succesvolle Netwerk Marketingsterren. De besten zullen die mensen zijn die nog nooit iets met deze business te maken hebben gehad. Het zullen chauffeurs zijn en managers, huisvrouwen en hoogleraren, bankemployees en schoonmakers, politieagenten en zakenmensen, letterlijk iedereen!

Ze hebben namelijk allemaal een gezamenlijke noemer: ze zouden deel willen nemen aan een zeer effectief en aan een zich steeds meer doorzettende mogelijkheid om meer geld en/of meer tijd en kwaliteit en levenskwaliteit te realiseren, waarbij iedereen dezelfde kansen heeft. Ze weten het alleen nog niet, omdat hen waarschijnlijk nog nooit op deze manier is uitgelegd hoe zij ware marktpotentie kunnen herkennen, of dat aan te tonen is hoe men dit doet.

Meestal draait het om de angst dat men zichzelf niet toevertrouwd zulke mensen te vinden, en ze voor hun eigen organisatie te winnen. Want, als we er absoluut zeker van zouden zijn dat we vanaf morgen 5 of zelfs 10 echte 'renpaarden' in onze stal hadden staan, dan zouden we direct met de business beginnen, toch?

Wie op dit moment deze laatste stelling met 'nee' moet beantwoorden, mag vanaf hier gerust stoppen met lezen.

Een paar goede mensen in uw eigen organisatie te hebben, dat is de sleutel tot het geheel. Dat zou betekenen dat u wat meer achterover zou kunnen gaan hangen, terwijl deze mensen de business onder u verder succesvol zouden opbouwen. Correct?...

Correct! Maar dat gebeurt natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Zulke mensen dient men wel eerst te vinden. En om drie, vier, of vijf succesvolle partners in uw eigen downline te hebben, dient men mogelijkerwijs in totaal misschien wel 30 goede partners gevonden te hebben en minimaal 100 mensen hebben aangesproken, denkt u ook niet?...

Fout! Laten we realistisch blijven. De realiteit is dat het quotum meestal hoger ligt. Laat u niet wijsmaken dat u alleen een paar mensen dient te attenderen op deze zakelijke mogelijkheid en dat alles dan als vanzelf gaat lopen. Waarschijnlijk dient men zelfs 1.000 of zelfs 2.000 mensen aangesproken te hebben (aanspreken, niet verkopen). Lijkt dit onmogelijk?

Denkt u, dat u dagelijks in contact komt met minimaal 5 mensen?

Voorbeeld: de bakker, buschauffeur, postbode, assurantieadviseur, krantenbezorger, medewerker van de snackbar, arts, verkoopster in een bloemenzaak, mensen op een rommelmarkt, tankstation, een kort gesprek in een lift, enzovoorts enzovoorts.

Als er een manier zou zijn hoe u deze mensen op de business kunt attenderen zonder iets te moeten verkopen (dagelijks maar 5, telt zich op jaarbasis op tot 1.825), gelooft u dan dat er drie, vier of vijf goede medewerkers over zullen blijven?

Dat komt neer op een succespercentage van 0,2 %! Lijkt u dat realistisch?

Ik zal u dit vertellen: het is onmogelijk om op deze manier niet succesvol te worden in netwerkmarketing! En het heeft op geen enkele wijze iets met 'verkoopachtige sluwheid' van doen. Het is nu eenmaal de wet van de getallen. Het is geen geheim, geen truc, maar een feit!

Stelt u zich eens voor dat u een jaar lang dagelijks 5 mensen attendeert op deze zakelijke mogelijkheid, en u krijgt daarbij 1.820 keer 'nee dank u, geen interesse' te horen. Maar u vindt wel 5 mensen die uw downline succesvol laten groeien (en u zult deze mensen vinden!), dan heeft u een jaar lang met in totaal 1.825 mensen gesproken, niet meer en niet minder. Dit betekent echter dat u op die manier een maandelijks (extra) inkomen kunt opbouwen, een bedrag van die grootte wat u misschien op dit moment al financieel onafhankelijk zal gaan maken. Van nu af aan ondersteunt u alleen nog maar die 5 partners die uw business tot een succes laten worden.

Theoretisch gezien kan dit resultaat ook al na 1 maand worden bereikt, maar dat is wederom theorie. Er zijn wel gevallen bekend van mensen die dat gedaan hebben, maar dat zijn absolute uitzonderingen! Na een realistische periode van ongeveer 1 jaar is er dus amper nog twijfel dat u uw doel niet zult bereiken?

De winstgevende grens (breakeven) kan echter na enkele weken al worden bereikt, en dat praktisch zonder financieel risico. Welk ander zakelijk concept kan u dat bieden?

Ik kan u nu al beloven dat u na een jaar niet meer zult stoppen zelf verder dagelijks met 5 mensen te praten, omdat u er plezier in zult gaan beleven. De wet der getallen zal dan ook voor u gaan werken! De meest succesvolle mensen hebben het al voorgedaan. Iedereen die zich voor een bepaalde periode consequent hieraan heeft gehouden, is bijna vast en zeker succesvol geworden. We kennen hierbij geen enkele uitzondering. Het functioneert!

Men dient alleen bereidt zijn het toe te passen. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Maar als men wil dat het wiel draait, dan dient men wel zelf de aanzet te geven, en zelf te 'gaan rijden'.

Maar hoe spreekt men mensen aan, en hoe doet men dit precies?

Nou, een klein geheimpje willen we natuurlijk ook bewaren. Hoe kunnen we anders interessant genoeg voor u blijven om eventueel met ons te willen samenwerken?

Wij hebben een systematiek ontwikkeld die zich als zeer succesvol en uiterst effectief bewezen heeft. Geloof mij, netwerkmarketing functioneert. Ook voor u!

Wij laten u zien hoe, en we helpen u actief met de opbouw van uw business!

- 'Verkopen is niets voor mij.'

Veel mensen denken dat netwerkmarketing hetzelfde is als verkopen. En 'verkopen kan (of wil) ik niet.'

Wanneer men daadwerkelijk wil begrijpen waarom deze bedrijfsvorm voor iedereen, maar ook daadwerkelijk voor iedereen geschikt kan zijn, dan dient men ook hier even terug te gaan in de tijd.

Van vele zakelijke mogelijkheden die aangeboden worden, wordt beweerd dat het zich op geen enkele wijze handelt om verkoopactiviteiten. Sommige bedrijven menen daar nog eens bovenop duidelijk te moeten maken dat, als u potentiele medewerkers wijs kunt maken dat klanten bij u als rijpe vruchten in een mandje vallen, en dat het om een product gaat zonder concurrentie, dat men dan alleen nog maar hoeft 'uit te delen'.

Het is leuk om af en toe eens te dromen, maar ik wil u adviseren om u verre van zulke uitspraken te houden. Wie zulke argumenten gebruikt wil iets mooi praten. Er is niet zoiets als dat ene product wat verder niemand heeft en wat niemand kent. En ook niet dat men op alle fronten de beste of de nummer 1 is. Het ene bedrijf heeft op dit gebied zijn voordelen, een ander weer ergens anders. De ene keer is het ene bedrijf de nummer 1, een andere keer het andere bedrijf. Ook de nummers van de Beatles stonden niet allemaal in de hitlijsten, en niet al hun hits werden nummer 1. Desondanks behoren zij tot de meest succesvolle muziekbands aller tijden...

Veel belangrijker is dus dat een onderneming over een langere periode (minimaal 10 jaar achtereen) heeft bewezen dat het tot de beste 'groepen' behoort, en dat het producten aanbiedt die in principe allemaal op een hoog kwaliteitsniveau zitten. Het mooiste zou zijn als een bedrijf zich op haar marktgebied over een langere periode als marktleider heeft kunnen bewijzen. Dat geeft pas 'body' aan een bedrijf!

Het is belangrijk dat het een of andere product uit het assortiment bijzondere kenmerken of voordelen heeft die een duidelijk verschil maken met andere producten op de markt. Maar er zullen altijd andere bedrijven zijn die iets vergelijkbaars aan te bieden hebben. Ook hier geldt dat bij het ene product het ene bedrijf beter is, en bij een ander product weer een ander bedrijf.

Maar nu even terug naar die verkoop;

Allereerst is er algemeen gezien een zeer uiteenlopende mening over het begrip 'verkopen'. Vaak wordt verkopen geassocieerd met vertegenwoordigers, deur aan deur verkoop, of worden het zelfs 'psychologisch geschoolde trucs' genoemd.

Dat is allemaal verleden tijd. We leven nu in de 21e eeuw! Professionele verkoop heeft vandaag de dag alleen dan nog maar succes wanneer er gekwalificeerde en eerlijke voorlichting gegeven wordt. Men kan doorgaans wel op korte termijn geld verdienen waarbij men andere mensen door misleiding probeert 'te pakken', maar het is daarna praktisch onmogelijk om dezelfde klant tot een tweede aankoop te bewegen. Een bedrijf dat zich op deze manier op de markt profileert, zal het in deze tijd geen 2 jaar meer volhouden.

De tijden waarbij een stofzuigerverkoper zijn voet tussen de deur zet en zich in een overrompelende vorm toegang tot een woning verschaft, en het 'slachtoffer' dan zo lang bepraat totdat deze uiteindelijk wat koopt, zijn voorbij.

Verkopen betekent niet 'overtuigen'. Verkopen betekent geen druk uitoefenen op anderen. Verkopen betekent luisteren, en iemand op de voordelen wijzen van het product. Dat is in de kern eigenlijk alles.

Binnen netwerkmarketing heeft verkopen nog een compleet andere betekenis. Vergeet vanaf dit moment maar eens 1 maand alles wat u zichzelf over verkopen in uw hoofd heeft gehaald of wat u over verkopen geleerd heeft. Plaats uzelf in plaats daarvan maar eens in een situatie die we bijna allemaal dagelijks meemaken:

Zeg, gisteren was ik in de bioscoop en de film waar ik naar ben gaan kijken heet Finding Nemo. Die film is echt te gek! Die moet je beslist zelf eens gaan bekijken! Ik lag dubbel van het lachen, echt te gek! Ik denk dat jullie dat ook heel leuk gaan vinden!
Misschien hebben jullie zin om daar binnenkort ook eens naar toe te gaan?...
Wanneer diegene die u aangesproken heeft ook  daadwerkelijk de film is gaan zien, dan zult u daarna ongetwijfeld vragen: "En, was ie leuk?" Ziet u dat ook als verkopen?

Natuurlijk is dat ook een vorm van verkopen! Maar het treffende begrip in dit voorbeeld is eerder 'aanbeveling'. U heeft slechts iemand op iets gewezen waar u enthousiast over bent. Hoe zou u het dan vinden als de bioscoop voor uw aanbeveling een paar euro's als 'dankjewel' aan u zou opsturen?

En juist dat zien wij binnen Netwerkmarketing als 'verkoop'! U wijst iemand alleen maar op iets, dat is alles! Het is zo simpel, dat de meeste mensen er moeite mee hebben het zich eigen te maken. Velen maken het zelfs tot een gecompliceerde aangelegenheid, en vragen zich af waarom het niet functioneert wat zij doen. Zo ontstaat natuurlijk zeer gemakkelijk het idee dat men niets zou mogen verkopen, omdat men denkt dat men niet kan verkopen!?

Net zoals men iemand op een bioscoopfilm kan attenderen, zo kan men bijvoorbeeld ook iemand attenderen op een internetsite. Bijvoorbeeld de site waar u alles kunt lezen wat u op dit moment aan het lezen bent. En aansluitend hoeft u alleen nog maar te vragen of het is bevallen, met in het bijzonder of de zakelijke mogelijkheden voor die desbetreffende persoon interessant zijn. Daarop kunnen eigenlijk maar twee antwoorden gegeven worden, en dat is 'ja' of 'nee'.

Denkt u nu alstublieft eens even terug aan het feit dat u maar 10 keer een 'ja' nodig heeft, zodat het u niets hoeft uit te maken wanneer u 2.000 keer een 'nee' te horen krijgt. Want van die 10 mensen die in uw business goed beginnen, kunt u in de toekomst hoogstwaarschijnlijk leven, en waarschijnlijk heel goed! Uit die 10 mensen kunnen er namelijk 50, 500 of zelfs 5.000 worden. Al die mensen maken deel uit van uw organisatie waarvan u uit alle ontstane omzet met een paar procent in de winst mag delen.

Uw 10 mensen x10 x10 x10 x10 = 100.000 mensen in uw totale organisatie.

Denk maar eens aan een zanger die graag een carriere zou willen opbouwen als popster: Er zal praktisch geen enkele producent zomaar naar hem toekomen. Dus gaat hij naar de producenten, en het is ook zeer onwaarschijnlijk dat direct de eerste producent van zijn talent overtuigd zal zijn en hem een platencontract aanbiedt. Ook Elvis werd in het begin als kunstenaar uitgelachen, en dat wist de zanger. Hij wist dat hij van zo veel mogelijk producenten de aandacht diende te trekken. Misschien zelfs van honderden. Hij wist ook dat hij geen 100 producenten nodig had om succesvol te worden. Hij had er maar een nodig!

Een van de meest succesvolle distributeurs bij een heel goed netwerkmarketingbedrijf kreeg het voor elkaar om een organisatie van meer dan 200.000 medewerkers op te bouwen alleen al in Europa. In zijn eerste niveau heeft hij misschien 100 goede zakenpartners die hij in de loop der tijd zelf in de business heeft gebracht. Kunt u zichzelf voorstellen dat het hem nu financieel zeer goed gaat? Maar een groep van in totaal 30 partners kan voor u al een heel goed tweede inkomen betekenen.

Maak uzelf alstublieft vrij van al die blokkades. Deze vorm van verkoop, waarbij men bij netwerkmarketing succesvol kan worden, heeft niets met het traditionele begrip 'verkoopactiviteiten' van doen. Natuurlijk is netwerkmarketing verkoop. Trap er niet in wanneer men u iets anders wil voorschotelen. Hoe kunnen anders omzetten ontstaan wanneer er niets in- en verkocht wordt? En waar zou uw provisie dan vandaan moeten komen? Verkopen betekent binnen netwerkmarketing nu eenmaal niet verkopen, maar 'aanbevelen'. U zelf zult niet meer dan drie tot tien klanten nodig hebben die uit spontane aanbeveling ontstaan zijn. De echte groei ontstaat door de opbouw van uw eigen organisatie waarbij de mensen hetzelfde gaan doen als u; ook spontane aanbeveling.

Dat wat veel meer telt is standvastigheid en de wet van de getallen. Hoe meer mensen u op de informatie wijst die bijvoorbeeld op deze Internetsite te lezen is, des te groter is de kans dat u de juiste partner zult vinden.

Wanneer ik denk dat niets functioneert, dan stel ik mijzelf een steenhouwer voor die een steen wil splijten. Hij hakt 100 keer op de steen in, en pas bij 101 keer hakken splijt de steen. Maar hij weet dat niet  de laatste keer de steen heeft doen splijten, maar de honderd keer daarvoor.

Die mensen die interesse hebben, zullen u dat vanzelf wel aan u kenbaar maken. Wanneer u probeert om iemand te overreden of te overtuigen, dan zult u dat bij deze persoon ook steeds weer opnieuw moeten doen. Iemand die dit principe begrijpt en er open voor staat zo'n kans te willen aangrijpen, zal dat helemaal alleen doen. Daar heeft men u niet bij nodig.

De grotere uitdaging ligt meer daarin zulke mensen bij de start te helpen, en ze daarbij te ondersteunen om succesvol te worden. We praten hier over helpen, en niet belerend optreden! Actief ondersteunen, en niet alsmaar praten!

Met andere woorden: Alles wat u doet dient gemakkelijk en dupliceerbaar te zijn. Het dient zo eenvoudig te zijn, dat het door zo goed als iedereen gewoon nagedaan kan worden. Leiden, betekent voordoen. Hoe, dat laten wij u zien...

Als ik maar voldoende mensen help dat te krijgen wat zij willen, dan krijg ik uiteindelijk alles wat ik mij maar wens.
Het zou dodelijk zijn voor deze business wanneer u de instelling zou hebben dat het 'beneden uw peil is' zelf de meest simpele dingen te doen. Als u het niet wilt doen, kunt u het ook niet van anderen verwachten. Vele menen alles steeds weer beter of anders te kunnen doen. Ook dat is voor 99% een garantie dat uw business niet zal lopen. Geloof mij, er zijn u al duizenden mensen voor geweest die dat geprobeerd hebben. De meeste mensen hebben alleen maar daarom opgegeven, omdat ze niet bereidt waren van anderen te leren, of om iets aan te nemen van die mensen die in deze industrie al over een langere periode het bewijs geleverd hebben. HET bewijs dat het gaat, en hoe het gaat. Het wiel is al uitgevonden!

Maar al te vaak hoort men een "Ja, maar", of "Bij jou ligt dat anders." Wij adviseren echter niet naar die eeuwige beterweters en mopperpotten te luisteren. Laat uzelf niet van de wijs brengen door mensen die steeds maar weer praten, maar doe dat wat de succesvolle mensen in deze industrie reeds hebben voorgedaan. Het belangrijkste woord in deze business is niet 'verkopen', en zeker niet 'praten', maar het sleutelwoord is DOEN!

 

"Maar weinigen verdienen er geld mee, de meesten kost het geld."

U kent ongetwijfeld de uitspraak 'Stel me aan uw vrienden voor, en ik zeg u wie u bent.' Men zou het echter ook nog op een andere manier kunnen zeggen: 'Bekijk het gemiddelde inkomen van uw tien beste vrienden, en men zou vrij nauwkeurig vast kunnen stellen wat u verdient.'...

Een verbluffend inzicht, niet waar? Dit komt omdat we door onze omgeving gevormd worden. Door wie zou u uzelf het liefst laten zien hoe u miljonair wordt? Door een miljonair of door iemand die per maand 2.000 euro verdient?

Een tip: Luister alleen naar die miljonairs die 'uit de goot zijn gekomen', want dit zijn vaak de mensen die eerst zelf het 'knopje hebben moeten omdraaien' en die daardoor persoonlijk gegroeid zijn, alvorens hun inkomen is gaan groeien. Dit zijn vaak de mensen met karakter en die prettig in de omgang zijn...

En die mensen die het zelf niet gered hebben, zullen u sowieso wijs proberen te maken dat het niet gaat. Misschien omdat u zelf niet beter weet. U weet het niet, omdat het u waarschijnlijk nog nooit iemand heeft laten zien. Waarom? Omdat de mensen uit uw omgeving ook u gezegd hebben dat het niet werkt. Steeds maar weer wordt ons een beeld geschetst van wat er van ons word verwacht: Men dient naar school te gaan, daarna dient men een beroep te gaan leren of door te gaan met studeren. Daarna moet men 40 jaar lang gaan werken, en daarna kunt u in alle rust van uw pensioen gaan genieten!?

Hoe heet dat ook weer zo mooi in die slogan van een bekende bank? 'U heeft nog zo'n mooi leven in het verschiet...'

Onder zulke omstandigheden ontstaan er ook meningen van dien aard dat in Netwerkmarketing niet alleen niets verdient zou worden, maar dat het bij de meeste mensen zelfs geld kost. Maar we hebben er al over gesproken dat het zeer bepalend is een serieus bedrijf te vinden, en daar op de juiste wijze mee om te gaan.

Het klopt, het is wijd en zijd bekend dat vele mensen die in de Netwerkmarketing business begonnen zijn, ofwel zo goed als niets verdienen, of die zelfs meer geld investeren als dat er binnenkomt. Overigens investeren niet alleen vele mensen geld, maar ook onnodig tijd en energie, en ze verspillen daarbij ook nog de ene na andere vriendschap. Ja, dit is waar. Maar het is enkel maar de halve waarheid.

De bedrijven die tot deze vooroordelen bijgedragen hebben, zijn er namelijk grotendeels niet meer. Ze waren er inderdaad alleen maar op uit om zoveel mogelijk mensen te vinden om aan hun geld te kunnen komen. Ze speelden met de hoop op een betere toekomst, en hebben vervolgens iedereen laten vallen!

Het is echter een feit dat een zeer groot deel van de zakenpartners bij de gevestigde Netwerk Marketing bedrijven een gemiddeld maandelijks inkomen van ca. 500 euro verdient. Dat klinkt niet erg veel, maar voor de meeste mensen is het een zeer welkom extra inkomen, waarmee ze misschien hun eerstvolgende huur, de afbetaling van de auto, of de volgende vakantie financieren kunnen. En veel mensen hebben ook helemaal niet die grote carriere als doel, maar ze willen gewoon hun persoonlijke financiele situatie ietwat verbeteren. En laten we eerlijk zijn: ze hebben er dan ook in de regel niet veel voor gedaan, en die 500 euro per maand word parttime verdient!

Het feit wil ook dat iedereen binnen netwerkmarketing een reele kans heeft om ieder financieel doel te bereiken, en dat velen het ook aantoonbaar gelukt is. Om een topverdiener te worden in deze industrie dient men op z'n minst van een dermate kaliber te zijn dat men over een onwrikbare wil beschikt en gedisciplineerd trouw blijft. Trouw aan uzelf en aan het bedrijf. Men dient het zelf, en niet degene die u in deze industrie geintroduceerd heeft (!), daadwerkelijk en serieus te willen. Het haalt niets uit wanneer men het er eerst bij iemand in dient te praten. Maak het niet moeilijker dan het al is, investeer uw tijd in zo'n geval liever in een nieuw contact!

Netwerkmarketing biedt u alle mogelijkheden in de wereld, zonder dat er financieel risico aan vastkleeft. Het komt er uiteindelijk ook op aan wat men er zelf van maakt, maar de kansen zijn weldegelijk aanwezig.

Zou u met Netwerkmarketing willen beginnen, dan is het belangrijkste advies wat men u zou kunnen meegeven misschien wel het feit dat u het als 'uw eigen bedrijf' dient te gaan beschouwen (omdat het uw eigen bedrijf is), waarvoor u voor de opstart uw laatste geld investeert en dat u daarvoor ook nog eens een lening bij de bank van een miljoen euro heeft genomen.

Onder zulke omstandigheden zou u zonder verdere vragen met de hoogst mogelijke inzet en een absoluut serieuze houding met deze business beginnen, en verder (blijven) doen! U zou er alles aan doen om er voor te zorgen dat uw beslissing en investering geen fiasco zou worden!

Wanneer u als doel heeft om via netwerkmarketing vermogend te worden, dan dient u het basisprincipe van deze manier van zaken doen te begrijpen, en dient u deze principes zonder compromissen op te volgen. Elke dag en nauwgezet, alsof het een heel normaal bedrijf is. Anders wordt het helemaal niets.

Wie dit alleen maar als, laten we zeggen, 'hobby' beschouwt, zal in de regel alleen maar zakenpartners vinden die deze business ook net als een hobby zullen beschouwen, en zal ook de hoogte van het inkomen met dat van een hobby overeenkomen.

Wanneer u iedere dag vijf mensen aanspreekt, en dat gedisciplineerd en consequent een jaar lang, dan zult u veel succesvoller zijn dan eenmaal per maand met 150 personen praten. Een voor een?

Laten we eens aannemen dat u schrijver bent en u heeft een jaar de tijd om een boek van 365 bladzijden te schrijven. Wat zou dan gemakkelijker zijn: om alles in de laatste week te doen, of om iedere dag een pagina te schrijven? Bij de derde dag van uw inspanningen dient u weliswaar nog 362 bladzijden te schrijven, maar u weet dat uw boek aan het einde van het jaar klaar zal zijn.

In dit laatste gedeelte van dit hoofdstuk vindt u een voorbeeld van mogelijke inkomensgroei binnen netwerkmarketing. Om ons niet verkeerd te begrijpen: dit voorbeeld betreft noch een persoon, noch een garantie voor uw persoonlijke inkomen. Dit voorbeeld dient u slechts in te laten zien wat de mogelijkheden binnen Netwerk Marketing zijn.

In dit voorbeeld gaan we van de volgende uitgangspunten uit: Iedere zakenpartner (distributeur) zet maandelijks zelf persoonlijk ongeveer 150 euro om, wellicht door eigen gebruik van de producten of diensten.

Op het eerste gezicht mag deze omzet misschien wel hoog lijken, maar stelt u zichzelf maar eens voor hoeveel goederen bijvoorbeeld een boekhandel, een tabakswinkel of een eenvoudige snackbar maandelijks in dient te kopen, voordat het verkocht kan worden...

Als u bijvoorbeeld supplementen afneemt van een goed netwerkmarketingbedrijf tegen de door het bedrijf vastgestelde groothandelsprijzen, dan zouden die supplementen in eerste instantie voor eigen gebruik moeten zijn (niet alleen voor u persoonlijk, maar ook voor uw gezin). Maar u kunt bijvoorbeeld ook twee of drie klanten hebben aan wie u die producten kunt verkopen. Alleen, wanneer dit laatste zich voordoet, spreekt men over 'winst uit verkoop'. Deze winst uit verkoop wordt echter in het hierna volgende inkomensvoorbeeld niet meegeteld, eventuele persoonlijke winst uit verkoop is binnen netwerkmarketing dus extra!

Iedere zakenpartner krijgt er 1 nieuwe zakenpartner per maand bij.

Met andere woorden: wanneer u dagelijks 5 personen aanspreekt en maar iedere 150e (!) persoon wil ook beginnen, dan krijgt u er gemiddeld 1 nieuwe zakenpartner per maand bij. Die nieuwe zakenpartner vergaat het net zo, enz. enz.

Iedereen, inclusief uzelf, brengt dus per maand maar 1 nieuwe zakenpartner in het bedrijf. Een nieuwe zakenpartner per maand lijkt dan wel heel realistisch, maar er zijn er bij die er 12 nieuwe zakenpartners per week bij krijgen!?
Deze berekening kan er via een goed netwerkmarketingbedrijf zo uit zien en tot ongeveer het volgende resultaat leiden:

netwerkmarketing - resultaatEn wat zou er gebeuren wanneer u er in plaats van 12 maanden, 2 jaar voor nodig heeft om op dit inkomensniveau te komen? Of zelfs 4 jaar? En wat, wanneer u in plaats van 40.000 euro (maar) 4.000 euro per maand extra zou verdienen?

Alles wat u nodig heeft zijn drie, vier of vijf goede mensen in uw eerste generatie aangeworven mensen. Wanneer u deze personen daadwerkelijk ondersteunt, zullen het er steeds meer worden. Of u dat nu wilt of niet.

Begrijpt u me op dit punt alstublieft niet verkeerd; Ik wil hier niet de indruk wekken alsof het kinderspel zou zijn een inkomen te behalen dat hoger dan 2.000 of 3.000 euro per maand ligt. Wie binnen Netwerk Marketing meer als 10.000 euro per maand verdient, heeft daar in de regel zeer gedisciplineerd en consequent aan gewerkt. Niet nu en dan, maar constant en over een langere periode.

Van de andere kant is het niet erg moeilijk om 500 of 1.000 euro per maand bij te verdienen. Dat zou geen slechte start zijn, toch? Een van onze meest sympathieke voorbeelden is een reeds de 65-jarige leeftijd bereikte gepensioneerde man uit Zegveld (NL), die het samen met zijn vrouw voor elkaar heeft gekregen om in amper 3 jaar zijn maandelijks pensioen maar liefst te vervijfvoudigen!

Er zijn tevens in Europa een paar uitstekende medewerkers, en het is tijd om dat eindelijk eens te vernoemen, waarvan hun inkomen stabiel om en nabij de 100.000 euro per maand ligt. Voor de meeste mensen mag zo'n inkomen op dit moment misschien onbereikbaar klinken, maar het is mogelijk! Natuurlijk zijn dat uitzonderingen, maar dit zijn de mensen die er ontzettend veel voor gedaan hebben, en er zijn er ook maar weinig toe bereid hetzelfde te doen wat zij er voor gedaan hebben!

Maar de uitdaging van een goed inkomen opbouwen binnen netwerkmarketing ligt vaak geheel ergens anders. Laten we de hierboven opgesomde getallen van het inkomensvoorbeeld eens in een grafiek bekijken:

Vooroordelen Netwerkmarketing 9

 

 

Een groot aantal distributeurs binnen netwerkmarketing geeft na een tijdsbestek van ongeveer een half jaar op. Waarom? Omdat ze alleen daarin geloven wat ze zien: de vergoedingen (commissies) die ze tot dusver betaald hebben gekregen, en ze zijn niet in staat dat te zien wat nog moet komen wanneer ze niet opgeven!

Het verschil is in de meeste gevallen alleen dat diegenen die winnen nooit opgeven. Dat hoeft uiteraard niet te betekenen dat diegene die er bij een netwerkmarketing bedrijf vroegtijdig het bijltje bij neergelegd heeft, diegenen zijn die verliezen. Misschien was het niet het juiste bedrijf voor ze, of misschien was het de branche, de producten. Het meest waarschijnlijke is echter, dat het u nog nooit iemand gezegd heeft...

Wanneer u vastberaden elke dag nieuwe contacten legt, zal het niet anders lopen dan dat u na een bepaalde tijd in een werkelijk interessante fase terechtkomt, en dat u tot diegenen zult gaan behoren die maandelijks goed geld verdienen.

Geef in geen geval op! Laat uzelf niet door 'goede raad' van anderen van uw doel afbrengen. Concentreer uzelf op datgene wat u bereiken wilt, en op dat wat u tot uw dagelijkse bezigheden gemaakt hebt. Wat wilt u bereiken? Wat is voor u belangrijk, en hoe belangrijk is het werkelijk voor u? En wat bent u bereidt er voor te doen?

Dit alles klinkt vaak gemakkelijker dan gedaan. In het bijzonder dan, wanneer bijvoorbeeld uw eigen partner niet echt achter datgene staat wat u wilt en waar u voor gekozen heeft, en waardoor u sowieso al met bezwaarde hindernissen te kampen heeft. En juist in die beginfase! In vele gevallen is dit in de praktijk dan ook juist het eerste waar men mee worstelt, in plaats dat een keuze gemotiveerd en ondersteunend benaderd wordt. Om zichzelf niet door zulke negatieve invloeden onzeker te laten maken, dient men toch een behoorlijk stevig karakter en veel zelfvertrouwen te hebben. Laat uw omgeving maar praten, en zet uw besluit door! Wanneer u na een periode van 6 maanden of een jaar een bonusafrekening op tafel kunt leggen die groter is dan datgene u ooit per maand verdiend heeft, verdwijnen de twijfels weer als sneeuw voor de zon!

Laat me dit, aan de hand van een verhaaltje uit het dagelijks leven, als laatste even op een andere manier duidelijk maken:

Stelt u zich eens voor dat u een gazon inzaait en u geeft de pas ingezaaiende bodem dagelijks water. Na een week is er uiteraard van het nieuwe gazon nog niets te zien, maar u weet dat het gras op zal komen wanneer u verder gaat met sproeien en dus blijft u water geven. Ook na twee weken valt er nog niets te zien. Een buurman komt voorbij en klaagt: "Nou, dat zal wel nooit iets worden!" En het vervelende is dat het inderdaad nog niet veel uitmaakt, ondanks dat u het steeds maar weer water geeft. Maar u weet dat u nu niet op moet geven. Een week later komen plotseling de eerste kleine grassprietjes naar boven. Nu u een klein beetje resultaat ziet, begint u in het dagelijks water geven zelfs wat plezier te beleven, terwijl het tevens motiveert de eerste resultaten te behouden. Ten slotte komen er steeds meer grassprietjes op. Na vier weken is er inderdaad een groot aantal grashalmen de grond uit geschoten en het worden er steeds sneller steeds meer. Tenslotte ziet u na zes weken pas het echte resultaat: Er is een prachtig gazon ontstaan en om het zo te behouden gaat u verder met water geven terwijl het gras er al is. U doet dit omdat u weet dat daarmee het gazon steeds mooier en sterker wordt. En u doet het ook omdat het u nu nog veel meer voldoening geeft omdat u nu pas echt kunt genieten van de vruchten van uw succes. Een fantastisch gevoel!

Wanneer er uberhaupt maar 1 geheim voor succes zou zijn, dan is het dit wel.

Blijf aan de bal...

...en dan zult ook u geld gaan verdienen in deze industrie netwerkmarketing!

Volgend Hoofdstuk (3/6): Netwerkmarketing - Een Explosieve Business >

 

 

Extra's

Referenties
"Zo blij dat ik die keuze ooit gemaakt heb, mijn leven is totaal veranderd! Ik had parttime binnen een paar jaar een heel goed inkomen met heel veel vrijetijd. Inmiddels heb ik door deze industrie ook al heel veel van de wereld mogen zien. Gewoon te gek!"

- Karin S.
ex winkelbediende

"Ik had een drukke zaak en een hele volle agenda. Nooit tijd om echt te genieten, laat staan een vakantie van drie weken! Door toch gewoon parttime te beginnen heb ik na twee jaar mijn zaak al van de hand kunnen doen en nu geniet ik met volle teugen van mijn vrijheid en verdien ik zelfs nog meer dan toen ik traditioneel zaken deed!"

- Helmie V.
ex shoonheidsspecialiste